Liên kết và tiêu thụ rau an toàn - Giải pháp phát triển bền vững (09/01/2018 10:14)

Để sản phẩm rau quả trở thành ngành hàng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, việc tổ chức liên kết sản xuất - tiêu thụ rau an toàn được coi là giải pháp phát triển ổn định, bền vững hiện nay.

Với diện tích gieo trồng hơn 9.000ha, hàng năm, tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp cho thị trường gần 200.000 tấn rau, quả các loại. Tuy nhiên, sản xuất rau quả của tỉnh tập trung chủ yếu vào vụ Đông và quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; các nhóm hộ và hợp tác xã chưa có khả năng kết nối thị trường; số lượng doanh nghiệp tham gia vào sản xuất rau còn ít nên khó sản xuất quy mô lớn. Để phát triển rau quả trở thành ngành hàng quan trọng, chủ lực, tỉnh đã quy hoạch và hỗ trợ phát triển nhiều vùng chuyên canh rau quả. Trong đó, chú trọng phát triển nông sản sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng được coi là giải pháp ổn định và bền vững. Hiện nay việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ rau an toàn đã làm thay đổi cơ bản từ nhận thức đến hành động của người sản xuất, từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần hạn chế tình trạng sản xuất rau quả nhỏ lẻ, manh mún; nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất trong việc sử dụng hóa chất, phân bón trong canh tác, bảo quản rau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của nhân dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác