Mãi sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/05/2017 16:31)

Ngày 19/5/2017, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một bản anh hùng ca, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.  Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Ðảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta, Người khẳng định: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Trước lúc đi xa, Người căn dặn: "Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Ðảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".

Thực hiện lời căn dặn của Người, Ðảng ta luôn tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thường xuyên đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong Ðảng đồng thời đề ra các nhóm giải pháp, để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ.

Khắc ghi lời dặn của Người, Đảng bộ các cấp trong tỉnh không ngừng chăm lo công tác xây dựng Ðảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm cụ thể, thường xuyên, hằng ngày đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân lên những việc làm tốt, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn Ðảng bộ tỉnh, trên các lĩnh vực công tác, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc vào năm 1963.

 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác