Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp (19/12/2018 14:47)

Sáng ngày 19/12, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024” được xây dựng nhằm phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, của địa phương. Để đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra nhiệm vụ cụ thể như: Thành lập Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp; thiết lập mạng lưới nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân các cấp; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp; tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức đối thoại định kỳ, chuyên đề, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị MTTQ các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan liên quan để xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động cụ thể, sát thực tế. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, từ đó tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác