Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở (13/06/2018 16:48)

Chiều 13/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Công tác dự sinh hoạt chi bộ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh của Tỉnh ủy; cùng dự có các đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tại buổi sinh hoạt, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin nhanh một số nét chính về tình hình thời sự trong nước có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông qua báo cáo kết quả xây dựng Đảng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Trong đó, tập trung thảo luận kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của người cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong tháng tới, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Theo đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra trong năm 2018; tham mưu với tỉnh trong việc tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp 21/6; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là những nội dung của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngay sau buổi sinh hoạt của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả buổi sinh hoạt điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông. Các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về cách thức tổ chức, nội dung buổi sinh hoạt cấp ủy của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tại các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thống nhất tới các Đảng ủy trực thuộc về thể thức báo cáo hoạt động của cấp ủy cơ sở. Cụ thể, các nội dung trong báo cáo phải gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở những ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng hợp, xây dựng quy chuẩn chung cho sinh hoạt cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác