Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người cao tuổi (11/07/2018 08:11)

Sống vui, sống khỏe, sống có ích luôn là mục tiêu mà mỗi hội viên người cao tuổi hướng đến. Với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa góp phần mang đến niềm vui trong đời sống văn hóa tinh thần bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương Hội Người cao tuổi các cấp đã mở rộng nhiều chương trình, hoạt động của người cao tuổi như thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân. Với hơn 148.000 người cao tuổi toàn tỉnh, trong đó có trên 970 câu lạc bộ ở cơ sở và chi hội, thì có 75% người cao tuổi tham gia vào các tổ chức khuyến học, khuyến tài ở các dòng họ, thôn, xã.

Từ những hoạt động gắn liền với đời sống hàng ngày đã tạo ra sân chơi bổ ích, đem lại cho người cao tuổi niềm vui, sống lạc quan, yêu đời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác