Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (11/01/2019 08:41)

Mục tiêu cuối cùng của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập đời sống của người dân. Thực hiện mục tiêu này, các xã trên địa bàn huyện Tam Dương đã phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cây con có giá trị năng suất cao vào sản xuất.

Hoàng Hoa là địa phương tiêu biểu của huyện Tam Dương trong phát triển chăn nuôi, với tổng đàn gia súc, gia cầm lên đến trên 6 trăm nghìn con, chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, mang lại thu nhập cao cho người dân trong xã. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt trên 33 triệu đồng/người, tăng gần 3,29% so với năm 2017.

Đối với xã An Hòa lại phát huy thế mạnh về trồng trọt, cùng với phát triển diện tích cây dưa chuột đã trở thành thương hiệu của địa phương, xã đã vận động nhân dân mở rộng thêm diện tích cây rau màu khác, cho năng suất cao như cây ớt, bí đỏ.

Trên địa bàn huyện Tam Dương cũng đã xuất hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các xã Hoàng Lâu, Vân Hội, Hướng Đạo và thị trấn Hợp Hòa. Đây là hướng đi đúng đắn đang được huyện triển khai nhân rộng nhằm mang lại năng suất, giá trị cao, nâng cao hơn nữa thu nhập, đời sống người dân./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác