Nâng chuẩn nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (11/10/2018 09:42)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và có hiệu lực từ ngày 10/10/2018. Thông tư sẽ là căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đồng thời làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Thu Hồng, Trường Tiểu học Hương Canh B, huyện Bình Xuyên là một trong nhiều trường hợp giáo viên được tuyển thẳng không qua thi tuyển của ngành Giáo dục đào tạo do đáp ứng được tiêu chuẩn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành giáo dục tiểu học. Kể từ khi về công tác tại nhà trường, cô giáo Hồng luôn được Ban Giám hiệu đánh giá cao về năng lực chuyên môn và tinh thần tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Tiết Văn học của cô giáo Nguyễn Thị Tranh ở Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Bình Xuyên luôn hấp dẫn học trò bởi có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Để nâng cao chất lượng bộ môn, cô giáo Tranh và nhiều giáo viên Tổ khoa học xã hội của nhà trường không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của ngành.

Là trường chất lượng cao của huyện Bình Xuyên, Trường THCS Lý Tự Trọng tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đến nay, 100% giáo viên nhà trường đã đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 97%.

Thông tư 20/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 chỉ rõ 5 tiêu chuẩn để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Phẩm chất nhà giáo, Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục. Đây sẽ là những căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà trường và từng giáo viên đánh giá chuẩn giáo viên, trên cơ sở đó có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác