Năng suất lúa mùa tăng cao (17/09/2018 08:00)

Với sự cố gắng nỗ lực của người dân, cùng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong sản xuất và đầu tư hạ tầng cơ sở là chìa khóa dẫn đến thành công của nông nghiệp Vĩnh Phúc trong sản xuất vụ mùa năm nay.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, kỹ thuật chăm sóc và cung cấp nước, phân bón đầy đủ, làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh nên những cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh đều phát triển tốt và cho năng suất cao tập trung ở các giống lúa mới có năng suất và chất lượng như: Thiên ưu 8, Hương Thơm 1, RVT.

Đồng thời, Chính quyền các địa phương đã phối hợp thực hiện tốt công tác dự thính dự báo sâu bệnh; thông báo và tổ chức chỉ đạo cho người dân phun phòng trừ kịp thời, đúng loại thuốc, đúng đối tượng dịch hại khi có ý kiến chỉ đạo của các kỹ sư nông nghiệp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Do vậy, các đối tượng sâu bệnh hại lúa được khống chế kịp thời, không để gây ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa.

Qua khảo sát thực tế lúa trên địa bàn toàn tỉnh cho thấy, vụ mùa năm nay được đánh giá là vụ mùa đạt năng suất cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Theo đánh giá sơ bộ năng suất lúa ước đạt 53 - 55 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2017 khoảng 3 - 5 tạ/ha. Đây là niềm vui chung đối với mọi người dân trong tỉnh./.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác