Ngành giáo dục đào tạo huyện Lập Thạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (23/12/2017 15:52)

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch luôn quan tâm chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó trọng tâm là triển khai có hiệu quả việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Tiết học ngữ văn tại lớp 6A3 tại Trường THCS Thái Hòa, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch với chủ đề bình luận về tác phẩm “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả Minh Huệ. Dù đã chuẩn bị giáo án từ trước nhưng khi bước vào tiết giảng, cô giáo Hoàng Kim Phượng đã không lệ thuộc vào giáo án, thay vào đó là một tiết giảng bằng tâm huyết và trách nhiệm nhằm truyền đạt cho học sinh về cái hay, cái đẹp và ý nghĩa của bài thơ. Điều quan trọng hơn nữa là qua bài thơ điều mà cô mong muốn  là truyền đạt cho các em về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các em học tập, vận dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Buổi sinh hoạt chi bộ cuối năm của Trường THCS Thái Hòa diễn ra trong không khí sôi nổi. Ngoài đánh giá nhiệm vụ của chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường trong năm học 2017 - 2018, Chi bộ nhà trường đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ quản lý, giáo viên, đảng viên, qua đó rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, đề ra phương hướng khắc phục để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Từ Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, toàn ngành giáo dục đào tạo huyện Lập Thạch đã tập trung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành giáo dục như: Dạy tốt - Học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các cấp học, bậc học được ngành giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch xác định là việc làm thường xuyên, qua đó nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ quản lý các nhà trường, nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy và và các hoạt động giáo dục ngoại khóa, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác