Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (13/03/2018 09:01)

Trong nhiều năm học qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên tập trung quán triệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục tại các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã.

Tiết học toán tại Trường tiểu học Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên do cô giáo Phạm Thu Hiền lên lớp. Không khí tiết học cởi mở, giáo viên và học sinh đã tạo nên sức hấp dẫn của bài giảng, giúp các em hứng thú trong học tập. Không chỉ dạy những kiến thức trong sách giáo khoa theo quy định của ngành, cô giáo Phạm Thu Hiền còn tập trung truyền đạt đến học sinh kỹ năng sống, phát triển năng lực học sinh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, Trường tiểu học Xuân Hòa đã tập trung đổi mới phương pháp quản lý giáo dục gắn với đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất giáo dục, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Trường THCS Nam Viêm đã xây dựng kế hoạch đến các tổ chuyên môn, tập trung đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên tiếp tục quán triệt và triển khai nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn hoạt động giáo dục đào tạo của thị xã, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên đã cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong hoạt động giáo dục, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, từng bước đưa giáo dục của thị xã đổi mới và phát triển./.

          Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác