Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ quý I/2019 (02/01/2019 18:00)

Chiều ngày 2/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong quý IV năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu ban hành nhiều Đề án, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở tất cả các cấp; hoàn thành Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu trong quý I năm 2019, Ban Tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tham mưu thành lập và tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, Ban Thường vụ cấp ủy quản lý; tích cực chuẩn bị lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ 3 năm 2018 nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác kiểm điểm đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả theo đúng hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên; nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn cụ thể của Tỉnh ủy để tham mưu việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ lãnh đạo cấp ủy cùng cấp đảm bảo đúng tiến độ./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác