Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ tháng 12 (03/12/2018 17:40)

Chiều ngày 3/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Trong tháng 11, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định 262 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc “lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư” chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XII. Toàn Ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 Ban Tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết 18 và 19 của BCH T.Ư Đảng khóa XII, gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện đánh giá tổng kết, kiểm điểm công tác năm 2018, hoàn thành xây dựng kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019; tham mưu với cấp ủy làm tốt công tác phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương và việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; tập trung rà soát đội ngũ cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn yêu cầu Ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiếp tục rà soát việc thực hiện Đề án 01, chương trình hành động số 49 và 54 của BTV Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị; tập trung hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương; chuẩn bị tốt công tác tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019./.

 Kim Liên Xem phản hồi

 
Tin khác