Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thượng Lạp (14/11/2017 16:26)

Sáng 14/11, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng Lạp, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành; lãnh đạo huyện Vĩnh Tường. 

Thôn Thượng Lạp hiện có trên 640 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần đưa xã Tân Tiến hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhiều hộ trong thôn đã có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm, đến nay, thôn còn 19 hộ nghèo. Kết thúc năm 2016, số hộ gia đình văn hóa trong thôn đạt 80%.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Thượng Lạp đã đạt được thời gian qua, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tiếp tục xây dựng thôn Thượng Lạp ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác