Ngô Gia Tự - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung (03/12/2018 14:00)

Ngày 3/12, tròn 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của đất nước. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mac-Lenin vào thanh niên, công nhân lao động. Đồng chí là một trong những người sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Những đóng góp to lớn và sự hi sinh anh dũng của đồng chí Ngô Gia Tự đã góp phần thổi bùng ngọn lửa yêu nước, khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà.

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng trên mảnh đất văn hiến Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí Ngô Gia Tự đã hăng hái tham gia nhiều phong trào đấu tranh của học sinh trường Bưởi. Năm 1926, khi mới 18 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được cử sang Quảng Châu, Trung Quốc dự lớp huấn luyện do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Trở về nước, đồng chí Ngô Gia Tự đã tích cực tuyên truyền giác ngộ, xây dựng cơ sở cách mạng ở Bắc Ninh, Bắc Giang và nhiều nơi khác. Năm 1928, đồng chí được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh bộ và Ủy viên Kì bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kì. Với nhãn quan chính trị nhạy bén, đồng chí Ngô Gia Tự đã đề xuất chủ trương “vô sản hóa”, góp phần rèn luyện cho đội ngũ trí thức, đảng viên trưởng thành trong thực tiễn phong trào và nâng cao nhận thức của giai cấp công nhân về phong trào cách mạng.

Tháng 2/1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được ra đời, đồng chí Ngô Gia Tự được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam Kì. Trong lúc phong trào cách mạng đang phát triển rầm rộ, tháng 5/1930, đồng chí bị địch bắt. Thực dân Pháp đã sử dụng nhiều biện pháp từ mua chuộc đến tra tấn nhưng không thể khuất phục ý chí kiên trung của đồng chí Ngô Gia Tự. Sau 3 năm giam giữ và 4 lần xét xử, thực dân Pháp đã khép cho đồng chí bản án tử hình và bí mật đày ra nhà tù Côn Đảo. Nhưng chính ở nơi địa ngục trần gian, đồng chí Ngô Gia Tự đã nói rằng: “Phải biến nhà tù thành trường học, không nên bỏ phí thì giờ. Bất kì ở đâu, chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa Cộng sản được”. Từ đó, phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản trong tù diễn ra có tổ chức, phương pháp và sự thống nhất cao cả về tư tưởng và hành động. Năm 1935, đồng chí đã anh dũng hi sinh khi mới 27 tuổi. Sự hi sinh của đồng chí cùng các chiến sĩ cộng sản và nhiều thế hệ người dân Việt Nam yêu nước đã đưa đến ngày toàn thắng, non sông thống nhất, đất nước tự do, độc lập.

Tiếp bước ngọn lửa cách mạng mà đồng chí và các bậc tiền bối của Đảng đã thắp lên từ đầu thế kỉ XX, cả dân tộc ta, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng nỗ lực, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh. Trên địa bàn tỉnh còn có một ngôi trường THPT mang tên người chiến sĩ cộng sản Ngô Gia Tự. Với niềm tự hào, thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là thế hệ tiếp bước cha anh.

Trân trọng những cống hiến, hi sinh của thế hệ trước, thế hệ hôm nay đã và đang quyết tâm học tập, tu dưỡng để góp sức xây dựng quê hương, đất nước trong thời kì mới./.

Tuyết MinhXem phản hồi

 
Tin khác