Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt khá (09/01/2018 10:04)

Năm 2017, công tác quản lý, thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh được Cục Thuế tỉnh triển khai tích cực. Nhờ đó nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu đạt khá của tỉnh trong năm qua.

Mặc dù chiếm tỷ lệ không lớn trên tổng thu do ngành Thuế tỉnh quản lý, nhưng thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo công bằng xã hội bởi sắc thuế này được xây dựng trên các nguyên tắc “lợi ích”, “công bằng” và “khả năng nộp thuế”. Năm 2017, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, nên thu nhập của người lao động tăng cao. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng và Chi cục Thuế các huyện, thành, thị siết chặt quản lý thuế thu nhập cá nhân, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; đặc biệt chủ động, đôn đốc khai thác các nguồn thu; triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức quản lý thu trên tất cả các lĩnh vực như: đầu tư vốn, quà tặng, trúng thưởng... Nhờ đó, năm 2017, thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt 450 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán và bằng 131% so với kế hoạch năm 2016./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác