Nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch cấp xã (17/05/2018 08:11)

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, huyện ủy Yên Lạc đã thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã. Đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, mô hình này bước đầu mang lại những kết quả tích cực.             

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, xã Trung Nguyên là 1 trong 2 đơn vị được Huyện ủy Yên Lạc chọn làm thí điểm nhất thể hóa 2 chức danh này. Hiện tại, ông Nguyễn Đức Toàn là người đảm nhiệm 2 vai trò, vừa là Bí thư Đảng ủy, vừa là Chủ tịch UBND xã. Từ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ này, ông Nguyễn Đức Toàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng tại địa phương. Ông Hoàng Thái Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn Triệu Tổ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc cho biết: “Kể từ khi mà đồng chí Nguyễn Đức Toàn, là Huyện ủy viên trực tiếp về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên thì tôi nhận thấy đó rất hiệu quả. Từ chủ trương của Đảng như thế nào, thì ra thực hiện đúng như thế, rất triệt để, rất quyết tâm. Cái lớn nhất, cái bao trùm nhất là rất nhiều cái được. Được từ chủ trương, được về kinh tế và được về bộ máy ở đây hoạt động rất hiệu quả…”

Bà Vũ Thị Thụ, Trưởng thôn Triệu Tổ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc cho biết: “Thật sự là kiêm nhiệm các chức danh có những mặt rất tốt nhưng thật sự là cũng vất. Dù vất nhưng được nhân dân tín nhiệm, được Đảng tin yêu thì chúng tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho”.

Đa số ý kiến tại địa phương đều cho rằng, việc thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã ở Trung Nguyên bước đầu cho thấy những kết quả khả quan. Công tác lãnh đạo tập trung vào một nhân tố. Việc điều hành bảo đảm được sự thống nhất, xóa bỏ những hạn chế như tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, mất đoàn kết. Người đứng đầu cấp ủy và chủ tịch UBND cấp xã đã phát huy được vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác. Ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc cho biết: “Là người trực tiếp làm công tác Đảng, công tác chính quyền kiêm 2 vai thì thứ nhất mình phải gương mẫu, thứ 2 mình phải giám sát thường xuyên công việc đến từng bộ phận; đi thực tế, tiếp xúc với các thôn để nắm tình hình của các thôn xem là tâm tư nguyện vọng của người dân rồi thì công tác cán bộ để có những giải pháp kịp thời để mà uốn nắn, chỉnh sửa và giải quyết tồn đọng từ trước đến nay”.                 

Trong thời gian tới, huyện ủy Yên Lạc tiếp tục thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã tại địa phương còn lại là xã Trung Hà và dự kiến sẽ hoàn thành xong trong năm 2018./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác