Nhất thể hóa chức danh để tinh giản bộ máy (07/12/2017 14:54)

Tính đến thời điểm này, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã kiện toàn xong tổ chức bộ máy cấp phường và các chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố; bố trí hoạt động kiêm nhiệm tuỳ theo tình hình thực tế tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Những năm qua, ông Phùng Văn Hùng ở tổ dân phố 10 Đình Ấm, phường Khai Quang đã được sự tín nhiệm của đảng viên và nhân dân giao nhiệm vụ làm Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố để chỉ đạo, điều hành hoạt động trong tổ dân phố. Ông Hùng chia sẻ, những người “gánh” trên vai 2 trọng trách này đều phải nỗ lực gấp nhiều lần để hoàn thành vai trò “đầu tàu”, gắn kết sức mạnh, tinh thần đoàn kết giữa đảng viên và nhân dân.

Tổ dân phố số 10 Đình Ấm cũng là tổ dân phố duy nhất của phường Khai Quang thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố đã được đảng viên đồng thuận cao, nhân dân đồng tình vì đã phát huy được vai trò chỉ đạo tập trung vào một người. Hiệu quả từ mô hình bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng Tổ dân phố là điều không thể không phủ nhận vì tạo sự thống nhất từ việc ban hành nghị quyết của chi bộ cho đến khâu tổ chức thực hiện hiệu quả./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác