Nợ đọng xây dựng cơ bản huyện Sông Lô giảm còn gần 170 tỷ đồng (07/01/2018 17:10)

Mặc dù nhu cầu đầu tư, xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện thời gian qua rất lớn, song nhờ thực hiện tốt các quy định của luật đầu tư công, luật xây dựng, vì vậy công tác giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sông Lô tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến nay, toàn huyện  Sông Lô đang đầu tư xây dựng trên 500 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, tổng dự toán khoảng 2.270 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt gần 1.500 tỷ đồng, tổng số vốn đã bố trí đạt trên 1.300 tỷ đồng. Để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là không để phát sinh số nợ mới, thời gian qua, huyện Sông Lô đã tập trung triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác quản lý, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, hạn chế tối đa việc đầu tư dự án mới. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cho dừng các dự án chưa thực sự cấp bách hoặc không giải phóng được mặt bằng, các dự án không có khả năng bố trí vốn. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã cân đối các nguồn vốn ưu tiên cho các dự án đã quyết toán, các dự án đã có khối lượng theo đúng cơ chế của HĐND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và hoàn thành các khu đất đấu giá, đất tái định cư, đất giãn dân, đất dịch vụ để đấu giá tạo nguồn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tính đến nay, tỷ lệ nợ khối lượng hoàn thành còn gần 170 tỷ đồng, trong đó nợ cấp huyện khoảng 20 tỷ đồng còn lại là nợ cấp xã trên 146 tỷ đồng./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác