Nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động (02/01/2019 16:08)

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Với mong muốn được lao động và học tập tại các quốc gia có nền kinh tế, giáo dục phát triển, anh Nguyễn Thế Dương, huyện Tam Dương đã đăng ký đi học tiếng và làm các thủ tục cần thiết để đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, để sau này, mang những kiến thức, kỹ năng đã được học tập về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh công tác dạy nghề, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng. Năm 2018, Vĩnh Phúc giải quyết việc làm cho gần 25.000 lao động, trong đó, lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt 12.120 người. Bên cạnh đó, công tác đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm, trong năm toàn tỉnh đã có 2 nghìn lao động được xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu là Nhật Bản và Đài Loan đạt kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, để công dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, các cơ quan chức năng có kế hoạch khảo sát nhu cầu học nghề, sử dụng lao động, tình hình việc làm của người học sau đào tạo để xây dựng kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm hằng năm bám sát thực tiễn. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề gắn với dạy ngoại ngữ để nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu; tăng cường tuyên truyền đến các đối tượng, vùng miền, giúp người dân nắm rõ các chủ trương chính sách của Nhà nước và của tỉnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo./.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác