Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng (10/08/2018 08:44)

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013-2018.

Trong thời gian 30 ngày từ ngày 10/8 đến ngày 10/9/2018, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua; trong đó Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo "Chương trình huấn luyện cơ bản"; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Minh Phương/Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác