Phát huy vai trò của bí thư chi bộ giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh (31/12/2017 14:59)

Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy, chi bộ và là người truyền lửa nhiệt huyết để mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, việc phát huy vai trò của Bí thư chi bộ được Huyện ủy Bình Xuyên hết sức chú trọng.

Là tuyến đường trục chính của xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, mặc dù đã được quy hoạch từ rất lâu, song đến nay việc đền bù giải phóng mặt bằng cho 40 hộ dân của thôn Vải mới hoàn tất và đang tiến hành thi công. Để tạo sự đồng thuận, nhất trí của đảng viên và các hộ dân về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng nói chung, các nghị quyết, chương trình cụ thể của địa phương nói riêng, trước hết ông Dương Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ thôn Vải phải là người gương mẫu đi đầu, sau đó ông cùng các đồng chí trong chi ủy thường xuyên tuyên truyền, vận động và giải thích đến từng hộ dân trong thôn để nhân dân hiểu, đồng thuận và làm theo.

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, đối với thôn dân cư, một cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chức danh. Cụ thể với bản thân ông Tuyến, vừa là Bí thư chi bộ thôn, đồng thời ông đảm nhận thêm Trưởng ban công tác Mặt trận và Hội người cao tuổi của thôn. Để hoàn thành tốt cùng một lúc nhiều cương vị, đòi hỏi người Bí thư chi bộ phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm và phát huy được phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên.

Đảng bộ huyện Bình Xuyên hiện có 68 chi đảng bộ trực thuộc với 151 chi bộ thôn, Tổ dân phố. Để nâng cao chất lượng các chi bộ đảng, Huyện ủy đã tổ chức các lớp bồi dưỡng bổ sung kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ, qua đó góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra.

Có thể thấy, một đảng bộ mạnh cần phải có các chi bộ mạnh, do đó, người đứng đầu chi bộ có ý nghĩa rất quan trọng. Khi vai trò của Bí thư chi bộ được phát huy tốt, đồng nghĩa với việc năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được tăng cường, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác