Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (19/05/2017 16:39)

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc triển khai và thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó đã phát huy vai trò của người có uy tín trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ông Đàm Văn Tiến, thôn Tân Lập, xã Đạo Trù là người có uy tín được bà con nơi đây yêu mến, tin tưởng. Bản thân ông cho rằng “bí quyết” để có được uy tín chính là sự gương mẫu, nói phải đi đôi với làm. Trước khi tuyên truyền để bà con cùng thực hiện, bản thân ông  và gia đình luôn đi đầu trong việc thực hiện các đường lối, chính sách của Nhà nước. Do vậy đồng bào dân tộc thiểu số ở đây luôn dành tình cảm kính trọng cho ông.

Tuy tuổi đã cao nhưng ông Tiến vẫn luôn là một đảng viên mẫu mực, quan tâm đến các phong trào, hoạt động của người dân trong bản, từ việc truyền thụ kinh nghiệm trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm lo việc học hành cho con em, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Vĩnh Phúc là tỉnh có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó có 29 dân tộc thiểu số với trên 47 nghìn người chiếm hơn 4% dân số toàn tỉnh. Dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Tày, Nùng, Mường… Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống tập trung ở 14 xã thuộc 5 huyện, thị như huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Sông Lô, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên.

Để phát huy và nâng cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số bên cạnh việc xây dựng và tiếp tục thực hiện những chính sách đãi ngộ đặc thù, các cấp, ngành, địa phương cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có thành tích tiêu biểu làm nòng cốt cho các phong trào. Đồng thời tạo điều kiện để người có uy tín được tham gia góp ý, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Từ đó động viên họ tích cực tham gia vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là điểm tựa tinh thần  tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

 

Thu Thủy  Xem phản hồi

 
Tin khác