Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp (26/09/2018 09:33)

Mới đây, tại thành phố Vĩnh Yên, Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về tham gia góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 tỉnh phía Bắc.

Khẳng định vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc trong việc tham gia tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; những kinh nghiệm trong xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự ATGT; công tác phối hợp hoạt động giữa MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với đó là nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UB MTTQ các tỉnh, thành đã chia sẻ những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác phối hợp đẩy mạnh phát triển thị trường, đưa hàng hóa sản xuất trong nước đến gần hơn người tiêu dùng Việt. Thông qua hội nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ các cấp trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu lớn của đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương ./.

Kim Liên

 

 Xem phản hồi

 
Tin khác