Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng (12/12/2018 09:05)

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào phát triển kinh tế của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, đóng góp không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tổng diện tích rừng và đất rừng công ty đang quản lý, sử dụng, khai thác là hơn 1.500 ha, nằm trên địa bàn 12 xã, thị trấn của 3 huyện Lập Thạch, Sông Lô và Tam Đảo. Ngoài nhiệm vụ trồng rừng nguyên liệu, chăm sóc, bảo vệ rừng, khai thác, thu mua gỗ nguyên liệu cung cấp cho Công ty Giấy Bãi Bằng, hiện nay, Công ty đang đưa vào sản xuất 3 giống Bạch đàn mới là CT3, CT4, UB99 là những giống cao sản với khả năng sinh trưởng mạnh và chống chịu sâu bệnh tốt, góp phần nâng cao đáng kể thu nhập của người trồng rừng.

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty không chỉ thể hiện qua doanh thu trong những năm gần đây luôn đạt xấp xỉ và vượt 10 tỷ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng tiền thuế. Quan trọng hơn, với vai trò đầu tàu, mạnh dạn trong đầu tư, đổi mới, sáng tạo trong cách làm, đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể với cá nhân đã tạo ra sự gắn kết, phong trào thi đua phát triển kinh tế sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, người lao động trong công ty và với người dân địa phương được giao khoán trồng rừng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, công ty đặc biệt chú trọng tới công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng gắn với trách nhiệm, quyền lợi của từng cán bộ, người lao động trong đơn vị. 7 đội sản xuất lâm nghiệp của công ty nằm trên địa bàn 9 xã, thường xuyên canh gác, bảo vệ rừng 24/24h; thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác