Phát triển kinh tế trang trại, gia trại ở Hoàng Hoa (08/01/2018 16:35)

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và nguồn lao động, những năm gần đây, Đảng ủy, UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển các mô hình trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân.

Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là trọng tâm, trong đó, lấy chăn nuôi gia súc, gia cầm là mũi nhọn, Đảng ủy, UBND xã Hoàng Hoa khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại gắn với an toàn dịch bệnh; đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; xã cũng phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho người chăn nuôi; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để các trang trại, gia trại tiếp cận với các nguồn vốn vay mở rộng sản xuất, chăn nuôi; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiều hộ dân trong xã đầu tư phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê, hiện toàn xã có 48 trang trại, gia trại; trong đó, có 15 trang trại được cấp Giấy chứng nhận theo Thông tư 27. Kinh tế trang trại, gia trại phát triển không chỉ giúp người dân xã Hoàng Hoa nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn đóng góp tích cực vào việc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác