Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc với UBND huyện Tam Dương (11/10/2017 16:18)

Huyện Tam Dương cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đầu tư cơ sở trường lớp học, chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ chế quản lý hiệu quả là nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trong buổi làm việc với UBND huyện Tam Dương sáng ngày 11/10.

Rất nhiều giải pháp được huyện Tam Dương đưa ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có việc tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng phẩm chất, năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Tuy nhiên, giáo dục đào tạo huyện Tam Dương còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục như: thiếu trên 320 giáo viên mầm non theo thông tư 06/2015 của liên bộ Giáo dục đào tạo – Bộ nội vụ, toàn huyện còn 60 phòng học tạm, phòng học bán kiên cố đã xuống cấp; chất lượng thi tuyển lớp 10 THPT thấp, đứng ở tốp cuối cùng của toàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Tam Dương đề nghị tỉnh quan tâm xem xét bổ sung biên chế giáo viên; xây dựng cơ chế đặc thù ưu đãi cho giáo viên; hàng năm tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để địa phương đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo; các sở ngành liên quan phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, THPT. Nhiều ý kiến của cán bộ quản lý các trường học đề nghị tỉnh quan tâm đến lộ trình tự chủ tài chính trường học; định mức biên chế; chất lượng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh đến sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo thể hiện qua con số 20% ngân sách hàng năm chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Tam Dương, đồng chí Vũ Việt Văn chỉ rõ 3 nhóm giải pháp cần thực hiện quyết liệt thời gian tới, trong đó tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng cơ chế đặc thù cho trường chất lượng cao của huyện; tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên để có phương án tuyển dụng, đào tạo. Bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế quản lý giáo dục hiệu quả.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị huyện Tam Dương, ngành giáo dục đào tạo và các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ quản lý mỗi cơ sở giáo dục để góp phần đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác