Phụ nữ Vĩnh Phúc tự tin hội nhập (08/03/2018 15:23)

Phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh. 

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi với nhiều mô hình, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; trong đó tiêu biểu là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong năm 2017, đã có 320 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp Hội giúp đỡ, trong đó có 295 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực triển khai vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý trên 900 tỷ đồng cho 70 nghìn lượt hội viên vay để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Để  bắt kịp với xu thế hội nhập hiện nay, nhất là việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, các chị đã không ngừng phát huy tính tự chủ, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các dự án, các chương trình kinh tế, góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với nghị lực và quyết tâm làm giàu cho quê hương, trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phụ nữ Vĩnh Phúc đã năng động, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường để trở thành các chủ doanh nghiệp, nữ doanh nhân giỏi trong quản lý, sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai hiệu có quả Đề án 343 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số”. Bên cạnh đó, các cấp hội trong tỉnh còn xây dựng và nhân rộng 42 mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; thành lập 4 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, 130 mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”; thành lập mới 35 mô hình phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; duy trì trên 2.700 mô hình Câu lạc bộ 4 phẩm chất với hơn 51.700 thành viên tham gia; mô hình “Nuôi lợn nhựa”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm điện”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm phế liệu”, “Thùng gạo tiết kiệm tập trung”.

Một trong những điểm mới, nổi bật nhất trong công tác hội phụ nữ Vĩnh Phúc là sự ra đời của Câu lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp”. Mặc dù chỉ mới thành lập, nhưng Câu lạc bộ đã thu hút được 20 thành viên là chủ doanh nghiệp, thanh niên đang hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung đam mê, khát vọng khởi nghiệp. Câu lạc bộ ra đời nhằm tạo cơ hội cho chị em phụ nữ trong tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lập để lập các dự án khởi nghiệp có giá trị thực tiễn, qua đó nhằm phát huy vai trò xung kích của các nữ doanh nhân trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước vào thời kỳ mới, thời cơ và thuận lợi rất lớn nhưng cũng có những thách thức đặt ra đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác