Phúc Yên giải ngân gần 80 tỷ đồng trả nợ xây dựng cơ bản (13/04/2019 15:40)

Xác định công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Ngay đầu năm, căn cứ vào kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 của Hội đồng nhân dân, thành phố Phúc Yên đã giải ngân gần 80 tỷ đồng để trả nợ xây dựng cơ bản.

Để nâng cao hiệu quả trong quản lý đầu tư XDCB và thanh toán nợ đọng XDCB, UBND thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm tra việc quyết toán các dự án XDCB đã hoàn thành; tổng hợp, phân loại các công trình có vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán, đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương chủ động lập kế hoạch, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công; trong đó, bố trí một phần vốn để ưu tiên trả nợ XDCB. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, thành phố Phúc Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn ngân sách bố trí giải ngân gần 80 tỷ đồng, chiếm 46% vốn kế hoạch XDCB năm 2019 để trả nợ khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn. Trong đó, trả cho 11 công trình đã quyết toán trên 3,6 tỷ đồng; trả khối lượng đã thực hiện của 5 công trình đã hoàn thành 7 tỷ đồng và trả khối lượng của 24 công trình chuyển tiếp năm 2018 trên 66 tỷ đồng. Nhờ đó, tính đến nay Nợ XDCB trên địa bàn thành phố giảm xuống còn khoảng 42 tỷ đồng, trong đó nợ cấp tỉnh trên 4,8 tỷ đồng; nợ cấp thành phố gần 30 tỷ đồng và nợ cấp xã, phường còn khoảng 8 tỷ đồng./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác