Phúc Yên - Thành phố trẻ tiềm năng (11/10/2018 16:00)

Phúc Yên là một đô thị có lịch sử phát triển trên 100 năm. Từ một thị xã nhỏ nhờ có những giải pháp đồng bộ và bước đi phù hợp, biết khai thác hiệu quả những lợi thế, Phúc Yên đã tạo bước bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành thành phố thứ 2 và là vùng trọng điểm kinh tế của Vĩnh Phúc.


Phát huy tiềm năng, lợi thế, những năm qua, Phúc Yên giữ vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả tỉnh, góp phần đưa Vĩnh Phúc từ tỉnh thuần nông trở thành một trong những tỉnh có giá trị công nghiệp lớn nhất cả nước. Trong 5 năm gần đây, bình quân tăng trưởng kinh tế của Phúc Yên đạt trên 23%, trong đó công nghiệp tăng gần 22%, dịch vụ tăng trên 25%, nông nghiệp tăng hơn 5%. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển biến theo hướng tích cực, có sự chuyển dịch phù hợp với xu hướng chung của toàn tỉnh, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Trong những năm qua, Phúc Yên luôn giữ vai trò là đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc với những doanh nghiệp lớn như Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Toyota Boshoku Hà Nội và Nagakawa Nhật Bản. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp đã tạo bước phát triển kinh tế mạnh mẽ, giúp địa phương sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay, Phúc Yên có cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm trên 95%; dịch vụ, du lịch chiếm 4,4%; nông, lâm, thủy sản giảm còn trên 0,5%. Trong 3 năm gần đây, thu ngân sách của Phúc Yên luôn vượt mốc 20 nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 1%.

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội, Phúc Yên thực hiện tốt công tác phát triển hạ tầng đô thị. Nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn được triển khai, nhiều khu đô thị được thành lập và đi vào hoạt động, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng được đầu tư, từng bước thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, văn minh. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của Phúc Yên, ngày 7 tháng 2 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành nghị quyết số 484 về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, Phúc Yên được xác định là vùng kinh tế trọng điểm, là hạt nhân đô thị của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai - một trong những trọng điểm về du lịch, dịch vụ, giáo dục - đào tạo của tỉnh. Thành phố trẻ Phúc Yên hôm nay đang tiếp tục chuyển mình, phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác