Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thể dục, thể thao sửa đổi (14/06/2018 15:23)

Với tỷ lệ thống nhất cao, sáng ngày 14/6 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

     

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được thông qua lần này có một số điểm đáng chú ý và được các đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến tại các phiên thảo luận như quy định về quỹ đất dành cho thể thao được quy định tại điều 65, quy định dành quỹ đất cho xây dựng các công trình thể dục thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… Qua xem xét và xin ý kiến các ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tán thành quy định bổ sung quy định khu công nghiệp, khu chế xuất phải có quỹ đất xây dựng công trình thể thao theo quy định của Chính phủ.

Thảo luận tại hội trường sáng nay về Dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, đa số ý kiến các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết đáp ứng yêu cầu của tình hình mới cũng như hướng tới tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả của lực lượng công an nhân dân.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Chăn nuôi./.

Đào HiếuXem phản hồi

 
Tin khác