Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (09/11/2018 17:25)

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 9/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt và dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tại phiên thảo luận về dự án Luật trồng trọt một số đại biểu đề nghị cần rà soát lại toàn bộ các chương, điều của dự án Luật này đảm thống nhất với các quy định của các luật có liên quan khác như Luật Sở hữu trí tuệ. Cần quy định thêm trong dự án Luật về cây trồng biến đổi gen. Về nội dung quy định về thu hoạch, bảo quản, chế biến, thương mại, quản lý chất lượng cây trồng cần viết sâu hơn đảm bảo thể chế hóa được yêu cầu gắn sản xuất với chế biến sản phẩm thành hệ thống. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch nhiều đại biểu cho rằng không nên đưa vào dự án luật phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất vì trái với Luật Quy hoạch và nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được tích hợp trong nội dung Quy hoạch tỉnh; Có ý kiến đề nghị cần xem xét giữ lại quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để đảm bảo yêu cầu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác