Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ kênh dẫn vốn hiệu quả (09/01/2018 10:25)

Được thành lập từ năm 1995, đến nay Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc đã không ngừng lớn mạnh. Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ đã và đang là kênh dẫn vốn hiệu quả đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ hiện có 700 thành viên, số vốn góp đạt trên 3 tỷ đồng. Với lợi thế của địa bàn có phần đông hộ hoạt động sản xuất kinh doanh, Quỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình khuyến mãi, thu hút lượng tiền nhàn rỗi trong dân. Tính đến hết năm 2017, Quỹ đã huy động tiền gửi được 145 tỷ đồng. Số tiền huy động được, Quỹ đã đầu tư cho vay các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, phát triển kinh tế trang trại hoặc vay để phục vụ đời sống đúng theo quy định của Nhà nước. Đến nay dư nợ cho vay của Quỹ đạt 115 tỷ đồng, với gần 400 khách hàng.

Với mức vay cao nhất là 700 triệu đồng/món vay, trong những năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ đã giúp cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã có vốn phát triển kinh tế. Mục tiêu hoạt động chủ yếu là hỗ trợ các thành viên có vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, phát huy lợi thế gần dân, sát dân, Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ đã và đang là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện cho những thành viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác