Quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng năm 2018 (05/01/2018 09:39)

Trong năm 2017, Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại của các dự án chuyển tiếp năm 2016 và triển khai có hiệu quả các dự án mới. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề quan trọng nhằm hoàn thành công tác GPMB năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2017, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác GPMB đối với 15 dự án, trong đó số dự án chuyển tiếp là 11 dự án, số dự án mới 4 dự án. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nhiều dự án phải kéo dài tiến độ, tuy nhiên Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đã tập trung giải quyết có hiệu quả những tồn tại của các dự án chuyển tiếp. Tính đến hết năm 2017, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đã tiến hành giải phóng mặt bằng được trên 100ha.

Bên cạnh đó, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư đối với một số dự án kéo dài.

Trong năm 2018, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm đếm, phê duyệt phương án và hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường. Đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2018./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác