Ra mắt Câu lạc bộ Chi hội CCB tự quản bảo vệ môi trường (14/06/2018 08:16)

Hội CCB huyện Yên Lạc tổ chức ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở xã Đồng Văn.

Câu lạc bộ được thành lập với 20 thành viên, là những hội viên Cựu chiến binh hiện đang sinh hoạt tại chi hội. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; vận động người dân bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tham gia tích cực giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải; vận động hội viên và nhân dân đăng ký sản phẩm thân thiện với môi trường; xây dựng nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây là việc làm thiết thực, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chung tay bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải tại các cụm công nghiệp, làng nghề giải quyết kịp thời vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư./.

Anh Đào/Trung tâm VHTT-TT huyện Yên LạcXem phản hồi

 
Tin khác