Rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ khung B đơn vị dự bị động viên năm 2017 (12/09/2017 16:44)

Sáng ngày 12/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ khung B đơn vị dự bị động viên năm 2017. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc có Đại tá Nguyễn Hữu Thục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Sau thời gian tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện kế hoạch thí điểm, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức xây dựng, quản lý, huấn luyện thí điểm đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện đơn vị dự bị động viên, xác định được những ưu điểm, nhược điểm của quy trình huấn luyện, quản lý chỉ huy đơn vị dự bị động viên của cán bộ khung B. Qua thí điểm đánh giá khả năng quản lý, chỉ huy và thực hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ khung B từng bước được nâng lên, nâng cao trách nhiệm giữa đơn vị và địa phương trong phúc tra nắm nguồn, bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp biên chế dơn vị dự bị động viên, nhất là bổ nhiệm cán bộ  khung B, đây là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lượng dự bị động viên trong tình hiện nay.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị dự bị động viên phải được biên chế, sắp xếp đầy đủ đội ngũ cán bộ khung B, hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở bồi dưỡng, huấn luyện để từng bước nâng cao chất lượng dự bị động viên. Việc duy trì, quản lý đơn vị dự bị động viên phải được thực hiện theo đúng biên chế, đúng chức trách, kể cả cán bộ khung A, thống nhất biểu biên chế khung thường trực trong toàn quân. Nghiên cứu điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp cho các đối tượng huấn luyện cả bộ binh và binh chủng. Đối với các đơn vị dự bị động viên thuộc các Sư đoàn khung thường trực, các tỉnh phải tổ chức trung tâm huấn luyện dự bị động viên, giao cho các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình, tổ chức phương pháp, nội dung, thời gian huấn luyện cán bộ khung B đơn vị dự bị động viên cho phù hợp nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khung B./.

Minh Phương - Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác