Sáp nhập tổ dân phố phường Đồng Tâm (29/11/2018 08:52)

Để thực hiện thành công mục tiêu sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, thành phố Vĩnh Yên đang thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo quy định. Trong đó, phường Đồng Tâm là đơn vị được thành phố chỉ đạo làm điểm trong thực hiện sáp nhập tổ dân phố năm 2018.

Bám sát chỉ đạo và cụ thể hóa chủ trương sáp nhập, sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố của tỉnh và thành phố Vĩnh Yên, Đảng ủy, UBND phường Đồng Tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành rà soát thực trạng các tổ dân phố trên các lĩnh vực diện tích, số hộ, số nhân khẩu, cơ sở vật chất, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Xây dựng đề án sáp nhập tổ dân phố. Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập tổ dân phố tại địa phương.

Đến thời điểm này, phường Đồng Tâm đã hoàn thành xong việc sáp nhập các tổ dân phố. Từ 20 tổ dân phố xuống còn 15 tổ, giảm 5 tổ dân phố. Việc sáp nhập được Đảng ủy phường triển khai thận trọng ở tất cả các khâu, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác