Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (16/05/2018 15:09)

Sáng ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trong học tập và công tác, có tác phong gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước đã đạt được trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kết quả đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị… Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác