Sở Y tế thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy (05/07/2018 08:28)

Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, tính đến nay toàn ngành y tế đã giảm được 27 đầu mối, giảm 69 khoa, phòng tại các đơn vị sáp nhập. Tổ chức bộ máy ngành Y tế Vĩnh Phúc được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Sở Y tế là mô hình hoạt động mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh, bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội. Mục đích thành lập trung tâm này nhằm triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; đánh giá tình hình bệnh tật; cảnh báo sớm và có can thiệp nhanh. Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ thực hiện chức năng phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám, phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác.

Hiện nay, tổ chức bộ máy ngành Y tế Vĩnh Phúc đã thu gọn được đầu mối, đáp ứng kịp thời những thay đổi về nhu cầu chăm sóc sức khỏe, mô hình bệnh tật; Tập trung được nguồn lực để phát triển gồm: cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, giảm cán bộ làm công tác hành chính, giảm số lượng bác sỹ trước đây làm quản lý để tập trung cho công tác chuyên môn, đã khắc phục được tình trạng thiếu bác sỹ làm việc tại các đơn vị y tế dự phòng và y tế tuyến huyện, tập trung nhân lực phục vụ công tác chuyên môn.

Với tinh thần quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế đã được triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đúng trình tự và quy định. Các đơn vị sau sáp nhập đều hoạt động ổn định; cán bộ, viên chức yên tâm công tác./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác