Sông Lô đẩy nhanh tiến độ dồn thửa, đổi ruộng (16/04/2018 09:26)

UBND huyện Sông Lô tổ chức bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ dồn thửa, đổi ruộng và xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Sông Lô đã quán triệt 17 xã, thị trấn tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng; giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai, với các giải pháp cụ thể như: Công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các vi phạm sử dụng đất ổn định trước ngày 01/7/2014 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho người đang sử dụng đất khi có căn cứ theo quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp khắc phục, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện, không được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất./.

Ngọc Yến/Trung tâm VHTT-TT huyện Sông LôXem phản hồi

 
Tin khác