Tái khởi động dự án sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt (12/08/2017 16:45)

Tổ chức Gret tại Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tái khởi động cơ sở sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại HTX môi trường Duy Tiến, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên.

Hoạt động sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt đã được HTX môi trường Duy Tiến, huyện Bình Xuyên triển khai từ năm 2008. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn tiêu thụ nên HTX đã ngừng hoạt động năm 2012. Đến nay, khi được tổ chức Gret tài trợ, hoạt động sản xuất phân hữu cơ từ rác thải được tái khởi động lại và nằm trong khuôn khổ dự án “Quản lý rác thải khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc”. Đây là hoạt động nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ ở quy mô cấp xã, tính toán các chi phí sản xuất cũng như thử nghiệm chất lượng sản phẩm thực tế trên đồng ruộng, trên cơ sở đó nhân rộng mô hình của dự án. Tham gia dự án “Quản lý rác thải khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc”, HTX môi trường Duy Tiến sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ cũng như xây dựng kế hoạch tiếp thị sản phẩm để sản phẩm phân hữu cơ có thể tiếp cận thị trường hiệu quả. Theo đó, dự kiến mẻ sản phẩm phân hữu cơ đầu tiên của HTX môi trường Duy tiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 này./.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác