Tam Đảo tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (05/01/2018 09:53)

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị BTV Huyện ủy Tam Đảo cần tập trung làm rõ những vấn đề còn hạn chế trên cơ sở cụ thể hóa những nội dung mà Tỉnh ủy đã gợi ý. Nội dung kiểm điểm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện, cần tập trung đánh giá về các hoạt động sản xuất trên từng lĩnh vực cụ thể; tiến hành kiểm điểm về công tác quản lý tôn giáo; công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ ra những tồn tại hạn chế ở cơ sở để sớm sửa chữa, khắc phục; tiến hành rà soát toàn diện công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc ban hành quy chế làm việc và thực hiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tìm ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh.

Trong năm 2017, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, lãnh đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ./.

Hải Yến/TTVHTT-TT huyện Tam ĐảoXem phản hồi

 
Tin khác