Tam Dương kiểm điểm sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (05/01/2018 09:26)

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Trong năm 2017, BTV Huyện ủy Tam Dương đã tập trung lãnh, chỉ đạo, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện phát triển kinh tế. Nhờ đó, kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,31%. Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị và đạo đức, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đồng thời tăng cường chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, quán triệt thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Tam Dương ngày càng phát triển./.

Phương Thảo - Lê Hường/TTVHTT-TT huyện Tam DươngXem phản hồi

 
Tin khác