Tam Dương thẩm định tiêu chí nông thôn mới xã Hướng Đạo (16/04/2018 09:25)

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Tam Dương tiến hành thẩm định tiêu chí nông thôn mới xã Hướng Đạo. 

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Hướng Đạo là trên 30 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động, đất đai với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Xã Hướng Đạo đã cứng hóa 100% đường trục xã, trên 85% đường ngõ xóm, bê tông hóa được trên 53% đường giao thông nội đồng. Thu nhập bình quân đạt gần 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2017 giảm còn 4,51%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,11%; tỷ lệ đạt gia đình văn hóa năm 2017 đạt 80,3%; tình hình an ninh chính trị - Trật tự ATXH được giữ vững.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Tam Dương đánh giá xã Hướng Đạo cơ bản thành các tiêu chí xã nông thôn mới và đề nghị xã Hướng Đạo hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Lê Hường/Trung tâm VHTT-TT huyện Tam DươngXem phản hồi

 
Tin khác