Tam Dương tổng kết công tác quân sự - quốc phòng, công tác đóng quân canh phòng năm 2017 (09/01/2018 09:38)

UBND huyện Tam Dương tổng kết công tác quân sự - quốc phòng, công tác đóng quân canh phòng năm 2017. 

Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017, lực lượng vũ trang huyện Tam Dương luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch sát với nhiệm vụ của đơn vị và thực tế của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, đồng thời phối hợp với Công an huyện nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Tam Dương cần nghiêm túc quán triển, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

Đỗ Thiết/TTVHTT-TT huyện Tam DươngXem phản hồi

 
Tin khác