Tăng cường bảo vệ môi trường và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (17/05/2018 17:08)

Sáng 17/5, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải cùng chủ trì buổi giám sát. Dự có đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ: Vĩnh Phúc hiện có 8 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp và 25 làng nghề đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong 8 khu công nghiệp vẫn còn 2 khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.     

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, tính đến ngày 15/3/2018 toàn tỉnh còn nợ trên 719 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh nợ hơn 50 tỷ đồng, ngân sách huyện nợ trên 96 tỷ và ngân sách xã nợ hơn 571 tỷ đồng. Nợ đọng xây dựng cơ bản chủ yếu thuộc lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo, giao thông nông thông. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và thủ tục xây dựng cơ bản còn qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị UBND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục giải quyết những tồn tại, hạn chế về ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các khu dân cư ở khu vực nông thôn hiện nay. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hệ thống văn bản về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cho phù hợp với điều kiện thực tế. Để giải quyết tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị UBND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên những dự án trọng điểm; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, các dự án chậm tiến độ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về trả nợ xây dựng cơ bản./.

 

 Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác