Tăng cường nguồn lực đầu tư, hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia (09/10/2018 15:08)

Sáng ngày 9/10, đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS trên địa bàn huyện Sông Lô.


Theo báo cáo của huyện Sông Lô, đến nay huyện có 12/18 trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia, còn 6 trường THCS gồm: Cao Phong, Tứ Yên, Như Thụy, Hoàng Hoa Thám, Hải Lựu và Sông Lô chưa đạt chuẩn quốc gia. Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 47/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS chưa đạt chuẩn quốc gia đã đáp ứng được các tiêu chí về: tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chất lượng giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục, tiêu chí còn lại chưa đáp ứng là cơ sở vật chất và thiết bị, trong đó một số trường còn thiếu khối phòng học bộ môn, tường rào, nhà để xe giáo viên, thiết bị các phòng học bộ môn. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, huyện Sông Lô sẽ cân đối ngân sách, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất các trường THCS đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu huyện Sông Lô và ngành giáo dục đào tạo tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện, có kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất để các trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công và phân cấp đầu tư. Huyện Sông Lô căn cứ nguồn vốn được phân bổ để tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đào tạo, tiếp tục rà soát hệ thống các nhà trường, số lượng giáo viên, học sinh để sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới nhà trường cho phù hợp với thực tế, tránh lãng phí cơ sở vật chất trường học cũng như nhân lực ngành giáo dục đào tạo; quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác