Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở (12/01/2018 14:33)

Sáng ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành, thị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đánh giá khách quan những việc làm được và chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm, bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận ở cơ sở nói chung và công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh năm 2018 nói riêng, góp phần đưa công tác dân vận phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận cơ sở. Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức ban dân vận và khối dân vận cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận; quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở; tập trung triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện cải cách hành chính, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong nội bộ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật được quân tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác