Tăng cường thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh (12/06/2018 16:13)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, có 20 kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách cho người nghèo; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính; công tác y tế dự phòng; triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013; chính sách về bảo hiểm thất nghiệp; chính sách đối nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác huy động vốn đầu tư xây dựng công trình ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và triển khai các dự án theo Luật Đầu tư công; việc đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ công ích do tỉnh quản lý; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 và thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án; công tác bảo tồn tu bổ các di tích lịch sử văn hóa; công tác tuyển sinh và đào tạo đối với các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp; sử dụng các thiết chế văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; tình hình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác phòng cháy, chữa cháy; việc thực hiện Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tất cả các kiến nghị trên, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Khẳng định các kiến nghị sau giám sát, đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, phục vụ công tác giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh cần có báo cáo chi tiết đầy đủ hơn kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, trong đó cần đánh giá rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện. Đồng thời đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện. Phối hợp với HĐND tỉnh thực hiện giám sát các sở, ngành, địa phương việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác