Tăng trưởng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới (12/04/2019 08:15)

Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới còn có sự đóng góp tích cực của nguồn vốn tín dụng trong việc tạo thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, nguồn vốn tín dụng dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng trên địa bàn tỉnh dần tăng qua các năm và số người được thụ hưởng từ chương trình này cũng ngày càng nhiều. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất của các hộ gia đình, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 10/25 ngân hàng thương mại và 31/31 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho vay xây dựng nông thôn mới. Nếu như cuối năm 2016, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh đạt hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó, riêng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt hơn 8.600 tỷ đồng thì đến cuối tháng 3/2019, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đã đạt con số trên 15.700 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cuối năm 2017. Nguồn tín dụng cho vay xây dựng nông thôn mới đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác