Tạo điều kiện giúp người dân nâng cao thu nhập (15/03/2019 09:40)

Việc giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn vốn vay, mà các địa phương đã hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đã chú trọng định hướng, khuyến khích người dân lựa chọn cách làm kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, từng bước cải thiện đời sống.

Tiêu chí Thu nhập luôn gắn liền với đời sống người dân và là tiêu chí chủ đạo để tạo đòn bẩy cho các tiêu chí khác đạt chuẩn nông thôn mới. Từ thực tế của mỗi địa phương cần có định hướng rõ ràng trong thực hiện tiêu chí này. Trong đó việc phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể và Ngân hàng chính sách xã hội thời gian qua đã giúp cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi qua các tổ vay vốn, sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Ngoài vay vốn, người dân cũng được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn cách làm hiệu quả để tăng thu nhập từ các ngành nghề, mô hình chăn nuôi, trồng trọt ngay chính tại địa phương.

Xã Đôn Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, để đạt tiêu chí Thu nhập, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây, con có giá trị kinh tế cao và sản xuất, dồn ghép ruộng đất tạo vùng sản xuất tập trung; xây dựng thương hiệu cho nông sản, quảng bá sản phẩm truyền thống qua đó góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo còn hơn 3,7%.

Cây ổi được nhiều người dân xã Đôn Nhân chọn làm cây thế mạnh đưa vào trồng thay thế các cây rau, màu khác tại vùng đất bãi rộng ven sông Lô. Hiện nay, toàn xã có trên 7ha trồng ổi trong hợp tác xã và ứng dụng các quy trình, kỹ thuật chăm sóc, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bằng nhiều giải pháp, cách làm thiết thực giúp người dân từ vốn vay đến định hướng phát triển kinh tế của chính quyền xã Đôn Nhân đã từng bước tạo cơ hội nâng cao hiệu quả, năng suất cây trồng, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác